Homenaje César Cervera | ScoutingTV

El Club Nou Bàsquet Xátiva, rindió un homenaje a César Cervera Marichal en la celebración del II Torneo Nacional de Bàsquet infantil donde participaron el FC Barcelona, Real Madrid, Valencia Bàsquet y el Nou Xátiva Bàsquet

homenaje, cesar, cervera, marichal, nou, basquet, xativa, torneo, nacional

Powered by WebTV Solutions